Skip to Content

Category Archives: ไม่มีหมวดหมู่

บริจาคอุปกรณ์การแพทย์ 2564

 

วันท่  11 ธันวาคม 2564 บริษัท อัลบาทรอส ลอจิสติกส์ จำกัด ได้บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยได้นำเครื่องช่วยหัวใจ แก่โรงพยาบาลหนองหงส์ อำเภอหนหองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นส่วนสำคัญและจำเป็นในการรักษาผู้ป่วย และยังเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตให้แก่ผู้ป่วย เราทุกคนจึงเป็นส่วนหนึ่งในการมอบโอกาสการรักษาที่ดีที่สุด 

 

 

0 Continue Reading →

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!

1 0 Continue Reading →

สวัสดีชาวโลก – -‘

ยินดีต้อนรับสู่ WordPress นี่คือเรื่องแรกของคุณ แก้ไขหรือลบทิ้งไป แล้วมาเริ่มเขียนกัน!

1 0 Continue Reading →