วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีการจัดกิจกรรมวันไหว้ตรุษจีน เพื่อความเป็นสิริมงคล ความเจริญรุ่งเรือง และเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหารและพนักงานในองค์กร