CSR - บริจาคและมอบสนามเด็กเล่น

วันที่ 25 พฤษจิกายน 2566 บริจาคและมอบสนามเด็กเล่นให้กับโรงเรียนบ้านหนองโคลน มูลค่า 250,000 บาท