วันที่  11 ธันวาคม 2565 บริษัท อัลบาทรอส ลอจิสติกส์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมวิ่งเทรล ณ อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยการจัดกิจกรรมนี้มีผู้เข้าร่วม คือ พนักงานของบริษัท กลุ่มลูกค้า และชาวบ้านอำเภอหนองหงส์ เป็นระยะทาง 10 กิโลเมตร เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้สัมผัสกับธรรมชาติควบคู่ไปกับการออกกำลังกาย